Huomionosoitukset

kuva

Sulasolin Oulun piirin jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea ansioituneille jäsenilleen piirin ansiomerkkiä. Merkkiä haetaan piirin hallitukselta vapaamuotoisella, kirjallisella hakemuksella. Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään kolme kuukautta ennen sitä tilaisuutta, jossa merkit on tarkoitus luovuttaa. Piiri perii merkeistä hakijalta piirin hallituksen määräämän maksun, joka tällä hetkellä on 30 euroa/kappale.

(28.3.2021)

Merkin myöntämisperusteet ilmenevät oheisesta merkkisäännöstä.

Merkkisääntö

Hyväksytty piirin hallituksen kokouksessa 25.1.2001

Yleistä

Sulasolin Oulun piirin hallitus voi jäsenyhdistyksensä kirjallisesta hakemuksesta myöntää ansioituneelle jäsenelle piirin ansiomerkin.

Edellytykset

Ansiomerkin myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö on toiminut jäsenyhdistyksen luottamustoimessa vähintään kaksi (2) kautta. Luottamustoimella tässä yhteydessä tarkoitetaan lähinnä jäsenyhdistyksen tai piirin hallituksen jäsenyyttä (esimerkiksi jäsen, sihteeri, taloudenhoitaja, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taiteellinen johtaja, isäntä, emäntä).

Hakeminen

Jäsenyhdistyksen kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä missä luottamustehtävässä ja milloin henkilö, jolle ansiomerkkiä anotaan, on toiminut.

Piirin hallituksen on pidettävä luetteloa henkilöistä, joille ansiomerkki on myönnetty.